סגל אקדמי

סגל חברי המכון מורכב מהסגל האקדמי של חוגי המכון, וכן מחברים מחוגים שונים בפקולטה למדעי הרוח שבחרו להשתייך למכון. הקישורים מטה מפנים למידע אודות החברים, על פי חלוקתם לחוגים.