מחקרי ירושלים בספרות עברית

כתב העת העיקרי של המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל בתחום המחקר העברי של ספרות עם ישראל לדורותיה, הרואה את הספרות העברית כרצף תרבותיספרות מתמשך שראשיתו במקרא, ומוקדש בו מקום לכל ענפיה של הספרות: ספרות האגדה והמדרש, הפיוט ושירות החול של ימי הביניים, הפרוזה של ימי הביניים והספרות החסידית, ספרות ההשכלה  והספרות העברית של מאה השנים האחרונות. בכתב העת מוקדש מקום נכבד לפרסום טקסטים חדשים, וכן ביקורות וסקרים של חומר ספרותי מחקרי שהופיע בישראל ובחו"ל.

ראה אור לראשונה בשנת תשמ"א (1981).

העורכים: אריאל הירשפלד, תמר הס

כתבי יד בצירוף שני תקצירים, בעברית ובאנגלית יוגשו במייל לגב' יעל אייזנברג.

 דוא"ל:  myerushalayim@gmail.com