כרך כ"ח - שנת תשע"ו

מחקרי ירושלים בספרות עברית, כרך כ"ח, תשע"ו

 

עורכים:  אריאל הירשפלד, יהושע לוינסון, תמר הס

 

ראובן קיפרווסר, גורלם המר של אליחורף ואחיה: גלגולו של סיפור מארץ ישראל שירד לבבל

תקציר בעברית English Abstract

תמר קדרי, שירה ופִשרה: מבט חדש על דרשות חז"ל לשיר השירים

תקציר בעברית English Abstract

חנן מזא"ה, 'עיקר עיבורה שלדינה זכר היה': שורשיה וגלגוליה של מסורת אגדית בספרות חז"ל

תקציר בעברית English Abstract

איתי מרינברג־מיליקובסקי, לשאלת זיהוי הפיוטים המוזכרים לגנאי בתשובת רב נטרונאי גאון

תקציר בעברית English Abstract

אופיר מינץ־מנור, הכינוי הפייטני וזיקתו ללשון הציורית בפיוט הקדם־קלסי

 תקציר בעברית English Abstract

יותם פופליקר, 'ים אחרון' בדרך לאמריקה: 'אמיגרנטים' כסיפור מפתח ליצירתו של ל"א אריאלי (אורלוף)

 תקציר בעברית English Abstract

איתמר דרורי, שובו של המחבר – על 'פעמון ורימון' לחיים הזז

 תקציר בעברית English Abstract

דביר צור, 'חזיון הולדת היהודי החדש בארץ החדשה': על יחסי חלוצים וילידים בכמה מסיפורי ס' יזהר, או: על ריבוי הפנים של הבית הילידי

תקציר בעברית English Abstract

אילנה סובל, 'הילדה בעלת טלף התיש': התעללות הורית, מטמורפוזה ופואטיקה בשירת צביה ליטבסקי

 תקציר בעברית English Abstract

ננסי עזר, חתירה אל מחוץ למרכז ופריצה אל תוך־תוכו בשתי אוטוביוגרפיות ספרותיות: 'פוסט מורטם' ליורם קניוק ו'ורד הלבנון' ללאה איני

 תקציר בעברית English Abstract

 

סקירת ספרות

דינה ברדיצ'בסקי, ביקורת הריבונות וריבונות הביקורת

שמרית פלד, הריבון הישראלי: השיח והרומן, 1967 – 1973 : עיון ביצירותיהם של עמוס עוז, יצחק אורפז, בנימין תמוז, דוד שחר, שמעון בלס, סמי מיכאל, יצחק בן־נר, שולמית הראבן, יהודית הנדל, עמליה כהנא־כרמון, יורם קניוק, פנחס שדה ואהרן אפלפלד, ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, תשע"ד, ] 7[ + 237 עמ'

דורית למברגר, ספרות כסימפטום או פרשנות כסימפטום

יוחאי אופנהיימר וקציעה עלון, אמנות הסימפטום: קריאות ביצירותיו של אהרון אפלפלד, תל אביב: גמא, 2014 , 230 עמ'

 

דודו רוטמן, אבל הטקסטים לעולם עומדים

עלי יסיף, מאה סיפורים חסר אחד: אגדות כתב יד ירושלים בפולקלור היהודי של ימי הביניים, תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, ההוצאה לאורע"ש חיים רובין, תשע"ד, 351 עמ'