מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי

כתב העת היחיד בעברית העוסק במכלול תחומי הפולקלור והתרבות העממית, אשר הציב את אמות המידה של העיסוק המדעי בפולקלור בישראל. המאמרים דנים, פולקלורבין היתר,  בתיאוריה של פולקלור, פולקלור של קבוצות אתניות בישראל, ספרות עממית, אמנות עממית, מנהג, מגיה, וקשרי גומלין בין ספרות לפולקלור.

הגשת כתבי יד:

יש להגיש את המאמרים בלוויית שני תקצירים, בעברית ובאנגלית לכתובת

מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, החוג לפולקלור יהודי והשוואתי, המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים.

דוא"ל:  jsijfolklore@gmail.com

 

כללי התקנת כתבי יד המוצעים לפרסום בכתבי העת של המכון