מסורות

סדרת מחקרים  במסורות הלשון של העברית והארמית, כפי שהם באים לידי ביטוי בקריאה המסורתית של טקסטים קלאסיים וליטורגיים, בשפות כריכההיהודיות המדוברות ובקריאה המסורתית של התרגומים של טקסטים בעברית ובארמית.  בכתב העת מופיעים מאמרים העוסקים במרכיב העברי בלשונות היהודים.  הסדרה מוצא לאור על ידי המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהן – המרכז לחקר מסורות קהילות ישראל. 

הופיע לאחרונה כרך יט-כ.

עורכים: דוד מ' בוניס, עפרה תירוש-בקר

הגשת כתבי יד:

העורכים, מסורות, החוג ללשון עברית, המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים, טל:  02-5883558, דוא"ל: 

 

כללי התקנת כתבי יד המוצעים לפרסום בכתבי העת של המכון