חוגים, חטיבות ותוכניות לימוד

במכון מעוגנים שישה חוגי לימוד, וכן חטיבות ותוכניות לימוד שונות שבהם לומדים לתוארי בוגר, מוסמך ודוקטור: