מרכזי המחקר

למכון משויכים מספר רב של מרכזי ומפעלי מחקר וכן מרכזים המוקדשים להוראה בארץ ובחו"ל.

מרכזים אלו עוסקים במגוון רחב של תחומי לימוד, קהילות יהודיות בתקופות היסטוריות שונות ובמרחבים תרבותיים מגוונים.