מרכזי המחקר

במכון למדעי היהדות פועלים מרכזי מחקר ומפעלי מחקר, לרבות מרכזי הוראה בארץ ובחו"ל. המרכזים עוסקים במגוון רחב של תחומי לימוד, בחקר קהילות יהודיות בתקופות היסטוריות שונות ובמרחבים תרבותיים מגוונים.