פרופ' מיכל אפרת תרצה בסמינר המחלקתי של החוג ללשון העברית