חדשות

קול קורא - מלגות לחקר קהילות ישראל במזרח ומלגות מטעם מרכז אלישר לחקר תולדות הספרדים בארץ ישראל - מכון בן-צבי‎‎

29 יוני, 2021

מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח ומרכז אלישר לחקר תולדות הספרדים בארץ ישראל מציעים מלגות מחקר למאסטרנטים ולדוקטורנטים.

הפרטים המלאים נמצאים בקול הקורא המצורף.

מועד אחרון להגשת הבקשות למלגת חוקרי קהילות המזרח: יום ראשון,  11 ביולי, 2021 ולמלגת מרכז אלישר: יום שני,  12 ביולי, 2021

ברכות לפרופ' יאיר זקוביץ עם זכייתו בפרס ישראל

2 פברואר, 2021

המכון למדעי היהדות מברך את חברנו היקר פרופ' יאיר זקוביץ, ראש המכון בעבר, על זכייתו בפרס ישראל בתחום חקר המקרא. כולנו מתגאים בו ומאחלים לו שנים רבות של בריאות ועבודה פוריה.

 

קול קורא: מלגה לתלמידי מוסמך ודוקטור העוסקים בהיסטוריה של יהדות הונגריה

6 נובמבר, 2018

מלגת Zoltan Erenyi Scholarship בתחום ההיסטוריה של יהדות הונגריה לתלמידי מוסמך ודוקטור העוסקים בהיסטוריה של יהדות הונגריה.
על בקשות המועמדים להכיל:
קורות חיים
המלצת המדריך/ה
נושא ותיאור המחקר
המלגה אינה מיועדת למי שכבר הגיש/ה את עבודת המוסמך/דוקטור

את הבקשות יש להגיש עד ליום שישי, כ”ב בכסלו תשע"ט  30.11.2018
לקרי פרידמן-כהן, המכון למדעי היהדות ע"ש ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל,
בניין רבין למדעי היהדות קומה 6, חדר 6005
לבירורים: carrief@savion.huji.ac.il / 02-5883504