חדשות

קול קורא להגשת מאמרים לכתב-העת 'מגילות'

21 מאי, 2021

כתב-העת 'מגילות' הוא הבמה העיקרית לפרסום מדעי בעברית בנושאים הנוגעים למגילות מדבר יהודה ולספרות הבית השני לשלוחותיה ולגלגוליה. בהוצאתו לאור שותפים אוניברסיטת חיפה, מרכז אוריון באוניברסיטה העברית בירושלים ומוסד ביאליק. 'מגילות' הוא כתב-עת שפיט הנכלל ברשימת כתבי-העת המוכרים של ות"ת לצורך שיפוי המוסדות בגין פרסומים אקדמיים. 

ברכות לפרופ' יאיר זקוביץ עם זכייתו בפרס ישראל

2 פברואר, 2021

המכון למדעי היהדות מברך את חברנו היקר פרופ' יאיר זקוביץ, ראש המכון בעבר, על זכייתו בפרס ישראל בתחום חקר המקרא. כולנו מתגאים בו ומאחלים לו שנים רבות של בריאות ועבודה פוריה.

 

קול קורא: מלגה לתלמידי מוסמך ודוקטור העוסקים בהיסטוריה של יהדות הונגריה

6 נובמבר, 2018

מלגת Zoltan Erenyi Scholarship בתחום ההיסטוריה של יהדות הונגריה לתלמידי מוסמך ודוקטור העוסקים בהיסטוריה של יהדות הונגריה.
על בקשות המועמדים להכיל:
קורות חיים
המלצת המדריך/ה
נושא ותיאור המחקר
המלגה אינה מיועדת למי שכבר הגיש/ה את עבודת המוסמך/דוקטור

את הבקשות יש להגיש עד ליום שישי, כ”ב בכסלו תשע"ט  30.11.2018
לקרי פרידמן-כהן, המכון למדעי היהדות ע"ש ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל,
בניין רבין למדעי היהדות קומה 6, חדר 6005
לבירורים: carrief@savion.huji.ac.il / 02-5883504

קול קורא - זכרונות ארץ ישראל סדנת מחקר – -יום ב' 21.1.2019 , טו בשבט תשע"ט

28 אוקטובר, 2018
"שלא כספרי זכרונות סתם ספרי הזכרונות של בוני ארץ ישראל. העניין שברוב ספרי הזכרונות הוא שבהם - - - -
מסופר על דברים שעברו ואינם עוד, ואילו בספרי הזכרונות של ארץ ישראל אף על פי שמסופר בהם על העבר הרי - - - -
יש בהם גם משום עדות על ההווה" )אברהם יערי(.
האנתולוגיה הגדולה שכינס אברהם יערי, "זכרונות ארץ ישראל" היא ציון דרך בתולדות כתיבת החיים העברית - -
בארץ ישראל ומחקרה. בסדנה זו היא תשמש נקודת מוצא לדיון בכתבי חיים )אוטוביוגרפיה, זכרונות, - -
אגודוקומנטים, סיפורי חיים, מכתבים, יומנים ובלוגים( במרחב התרבות הארץ ישראלי והישראלי, בעברית -