חדשות

קול קורא למלגות לדוקטורנטים ופוסט דוקטורנטים העוסקים בתולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה

מרץ 19, 2019

 

מכון ליאו בק ירושלים מודיע על הגשת מועמדות למלגות הצטיינות ומענקי מחקר לשנת 2019

בנושא: תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה

מלגה מטעם לשכת דוד ילין של בני ברית ירושלים:

לתלמיד/ת התואר השלישי שהצעת מחקרו/ה אושרה על ידי אחת

האוניברסיטאות או המכללות בישראל.

פרס לפוסט-דוקטורט:

לבעל/ת התואר השלישי שהגיש/ה את עבודת הדוקטורט בשנת 2015 או אחריה

קול קורא: מלגה לתלמידי מוסמך ודוקטור העוסקים בהיסטוריה של יהדות הונגריה

נובמבר 6, 2018

מלגת Zoltan Erenyi Scholarship בתחום ההיסטוריה של יהדות הונגריה לתלמידי מוסמך ודוקטור העוסקים בהיסטוריה של יהדות הונגריה.
על בקשות המועמדים להכיל:
קורות חיים
המלצת המדריך/ה
נושא ותיאור המחקר
המלגה אינה מיועדת למי שכבר הגיש/ה את עבודת המוסמך/דוקטור

את הבקשות יש להגיש עד ליום שישי, כ”ב בכסלו תשע"ט  30.11.2018
לקרי פרידמן-כהן, המכון למדעי היהדות ע"ש ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל,
בניין רבין למדעי היהדות קומה 6, חדר 6005
לבירורים: carrief@savion.huji.ac.il / 02-5883504

קול קורא - זכרונות ארץ ישראל סדנת מחקר – -יום ב' 21.1.2019 , טו בשבט תשע"ט

אוקטובר 28, 2018
"שלא כספרי זכרונות סתם ספרי הזכרונות של בוני ארץ ישראל. העניין שברוב ספרי הזכרונות הוא שבהם - - - -
מסופר על דברים שעברו ואינם עוד, ואילו בספרי הזכרונות של ארץ ישראל אף על פי שמסופר בהם על העבר הרי - - - -
יש בהם גם משום עדות על ההווה" )אברהם יערי(.
האנתולוגיה הגדולה שכינס אברהם יערי, "זכרונות ארץ ישראל" היא ציון דרך בתולדות כתיבת החיים העברית - -
בארץ ישראל ומחקרה. בסדנה זו היא תשמש נקודת מוצא לדיון בכתבי חיים )אוטוביוגרפיה, זכרונות, - -
אגודוקומנטים, סיפורי חיים, מכתבים, יומנים ובלוגים( במרחב התרבות הארץ ישראלי והישראלי, בעברית -