חדשות

קול קורא לפרס לובין תשפ"א

נובמבר 22, 2020

הפרס מיועד לסטודנטים מצטיינים בתחום מדעי היהדות (תואר שני ודוקטורנטים) תוך מתן עדיפות "ליתומים של חיילי צה"ל, לבני נכים במלחמות ישראל או לילדים של הורים שנפגעו בהגנה על הארץ, במיוחד באזורי הספר והפיתוח למיניהם", וגם לסטודנטים מצטיינים הזקוקים לסיוע (על רקע סוציו-אקונומי) אשר הומלצו ע"י מדור סיוע או יגישו תיעוד המעיד על ההתאמה לקריטריון זה. לא מיועד למלגאי נשיא או מנדל מוסמך.

 

המסמכים הנדרשים:     

קול קורא לפרסי יד בן-צבי

נובמבר 1, 2020

קול קורא

פרסים לשנת תשפ"א

פרס יצחק בן צבי בחקר ארץ ישראל ויישובה יוענק על פרסום ספר פרי מחקר מקורי בעברית שעניינו תולדות ארץ ישראל ויישובה, שראה אור בשנים תשע"ז-תשפ"א (2017 - 2020)

 

פרס מרדכי איש-שלום יוענק לחוקר בראשית דרכו המחקרית על פרסום ספר ראשון פרי עטו שעניינו תולדות ארץ ישראל, שראה אור בשנים תשע"ז-תשפ"א (2017-2020)

 

קול קורא למלגות מטעם המכון למדעי היהדות תשפ"א

קול קורא למלגות מטעם המכון למדעי היהדות תשפ"א

נובמבר 1, 2020

 

 

המכון למדעי היהדות מודיע על הענקת מלגות לתלמידיו המצטיינים ללימודי התואר השני והשלישי לשנת תשפ"א (2021/2020) מידע על המסמכים הנדרשים והגשת מועמדות באמצעות מערכת להגשת מלגות: https://scholarships.huji.ac.il את הבקשות יש להגיש עד ליום שלישי, ט"ו בכסלו, תשפ"א 1.12.2020 נא להקפיד למלא את הטפס הנכון – תלמידי מוסמך או תלמידי מחקר (דוקטורנטים) לא מיועד למלגאי נשיא או למלגאי מנדל מוסמך