חדשות

תמיכה בהוצאת ספרים מטעם קרן לובין

דצמבר 2, 2019

חברי מועצת המכון למדעי היהדות שלום רב,

 הנכם מוזמנים להגיש בקשה לעזרה בפרסום ספר מטעם קרן לובין לשנה"ל תש"ף

המסמכים הנדרשים הם

  •                        מכתב פנייה לקרן המלגות
  •                        תיאור קצר של הספר ותכנו
  •                        פירוט העלויות הנדרשות
  •                 חוזה עם הוצאת הספרים או מכתב הסכמה לפרסום

 עדיפות תינתן לחוקרים צעירים

תאריך אחרון להגשה: 12 בדצמבר 2019

קול קורא לפרס לובין תש"ף

נובמבר 18, 2019

הפרס מיועד לסטודנטים מצטיינים בתחום מדעי היהדות (תואר שני ודוקטורנטים) תוך מתן עדיפות "ליתומים של חיילי צה"ל, לבני נכים במלחמות ישראל או לילדים של הורים שנפגעו בהגנה על הארץ, במיוחד באזורי הספר והפיתוח למיניהם", וגם לסטודנטים מצטיינים הזקוקים לסיוע (על רקע סוציו-אקונומי) אשר הומלצו ע"י מדור סיוע או יגישו תיעוד המעיד על ההתאמה לקריטריון זה.

 

המסמכים הנדרשים:     

טופס בקשה לפרס לובין,     

מכתב פנייה לקרן ,     

קורות חיים,     

מכתב המלצה     

קול קורא: מלגה לתלמידי מוסמך ודוקטור העוסקים בהיסטוריה של יהדות הונגריה

נובמבר 6, 2018

מלגת Zoltan Erenyi Scholarship בתחום ההיסטוריה של יהדות הונגריה לתלמידי מוסמך ודוקטור העוסקים בהיסטוריה של יהדות הונגריה.
על בקשות המועמדים להכיל:
קורות חיים
המלצת המדריך/ה
נושא ותיאור המחקר
המלגה אינה מיועדת למי שכבר הגיש/ה את עבודת המוסמך/דוקטור

את הבקשות יש להגיש עד ליום שישי, כ”ב בכסלו תשע"ט  30.11.2018
לקרי פרידמן-כהן, המכון למדעי היהדות ע"ש ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל,
בניין רבין למדעי היהדות קומה 6, חדר 6005
לבירורים: carrief@savion.huji.ac.il / 02-5883504

קול קורא - זכרונות ארץ ישראל סדנת מחקר – -יום ב' 21.1.2019 , טו בשבט תשע"ט

אוקטובר 28, 2018
"שלא כספרי זכרונות סתם ספרי הזכרונות של בוני ארץ ישראל. העניין שברוב ספרי הזכרונות הוא שבהם - - - -
מסופר על דברים שעברו ואינם עוד, ואילו בספרי הזכרונות של ארץ ישראל אף על פי שמסופר בהם על העבר הרי - - - -
יש בהם גם משום עדות על ההווה" )אברהם יערי(.
האנתולוגיה הגדולה שכינס אברהם יערי, "זכרונות ארץ ישראל" היא ציון דרך בתולדות כתיבת החיים העברית - -
בארץ ישראל ומחקרה. בסדנה זו היא תשמש נקודת מוצא לדיון בכתבי חיים )אוטוביוגרפיה, זכרונות, - -
אגודוקומנטים, סיפורי חיים, מכתבים, יומנים ובלוגים( במרחב התרבות הארץ ישראלי והישראלי, בעברית -