צפי זבה-אלרן תרצה בסמינר החוגי של החוג לספרות עברית