פרופ' רוס בראן ירצה בסמינר החוגי של החוג לספרות עברית