פרופ' מיכאל ויינגרד ירצה בסמינר החוגי של החוג לספרות עברית

תאריך: 
ג', 17/03/2020 - 10:30

מיקום: 
בחדר 2705. 

החוג לספרות עברית שמח להזמינכם להרצאתו של  פרופ' מיכאל ויינגרד (Portland State University) במפגש השביעי של הסמינר החוגי לשנת תש"ף. 

Prof. Michael Weingrad

Faerie and Zion: Geographies of Desire in Romance and Fantasy  

(ההרצאה באנגלית)

יום ג', 17.3.20, כ"א באדר תש"ף, 10:30-12:00 בחדר 2705. 

מנחה: ד"ר תמר הס

 

ויינגרד

מרצה: 
פרופ' מיכאל ויינגרד