ערב עיון לזכרם של פרופ' י"נ אפשטיין ופרופ' א"ש רוזנטל

תאריך: 
ג', 12/03/2019 - 18:30

מיקום: 
בחדר 502 בבית מאירסדורף, הר הצופים

החוג לתלמוד

 

הננו מתכבדים להזמינכם לערב עיון לזכרם של

פרופ' י"נ אפשטיין ופרופ' א"ש רוזנטל

שיתקיים ביום שלישי ה' אדר ב תשע"ט (12.3.2018)

בשעה 18:30 בחדר 502 בבית מאירסדורף, הר הצופים.

 

יו"ר: ד"ר יואב רוזנטל

 

מר מרדכי וינטרויב

חתן הפרס לזכר פרופ' יעקב נחום וצפורה אפשטיין ז"ל

"מַסְמְרוֹת נַעֲלֵימוֹ בְּקַרְקָעִיתוֹ קָבָעוּ": סנדלים מסומרים בבית המקדש

 

 

קריאה מעיזבונו של פרופ' א"ש רוזנטל ז"ל

 

ד"ר  יקיר פז

חתן פרס וולפסון לזכר אליעזר שמשון וברטל רוזנטל ז"ל

שיר לכל עת: עיון מחודש בפרשנות התנאים לשיר השירים 

 

 

 

לאישורי חנייה נא לשלוח פרטי רכב וטלפון נייד, עד ליום ראשון 10.3.2018, לדוא"ל:anatj@savion.huji.ac.il