סמינר חוגי: החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו