ד"ר עדינה מושבי תרצה בסמינר החוקרים של החוג ללשון העברית ומרכז אוריון

תאריך: 
א', 05/01/2020 - 14:15

מיקום: 
בבניין רבין, חדר 3001
מגילות מדבר יהודה והספרות הקרובה להן
שמחים להזמינכם לסמינר חוקרים
ע"ש חיים יונה גרינפלד ז"ל
ד"ר עדינה מושבי
המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות
אוניברסיטת בר-אילן
הנושא:
"ולא יעשה כול דבר" ) 11Q19 57:14 :) האם "דבר" הוא פריט של קוטביות
שלילית ) Negative Polarity Item ) בלשון מגילות קומראן ובן סירא?
יושב ראש:
פרופ' סטיב פסברג
ראש המכון למדעי היהדות
שיתקיים ביום ראשון, ח' בטבת תש"ף, 5 בינואר 2020
בבניין רבין, חדר 3001
התכנסות וכיבוד קל: 14:15
הרצאה ודיון: 14:30 - 16:00
מרצה: 
ד"ר עדינה מושבי