קול קורא: פרסי אברהם כהנא (חקר המקרא, הספרות החיצונית והחסידות)

יוני 23, 2020

פרס

 

 

את הבקשות יש להגיש עד ליום חמישי, ב’ באב, תש"ף (23.7.2020)

באמצעות המערכת להגשת מלגות

http://scholarships.huji.ac.il