קול קורא - מלגות לחקר קהילות ישראל במזרח ומלגות מטעם מרכז אלישר לחקר תולדות הספרדים בארץ ישראל - מכון בן-צבי‎‎

29 יוני, 2021

מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח ומרכז אלישר לחקר תולדות הספרדים בארץ ישראל מציעים מלגות מחקר למאסטרנטים ולדוקטורנטים.

הפרטים המלאים נמצאים בקול הקורא המצורף.

מועד אחרון להגשת הבקשות למלגת חוקרי קהילות המזרח: יום ראשון,  11 ביולי, 2021 ולמלגת מרכז אלישר: יום שני,  12 ביולי, 2021

את הבקשות ואת מכתבי הממליצים יש לשלוח אל אפרת אבן בכתובת efrate@ybz.org.il