קול קורא לתמיכה במחקר מטעם מכון בן-צבי (לבעלי תואר דוקטור ומעלה)