קול קורא לפרס ע"ש פרופ' רוברט ויסטריך ז"ל לשנת תשע"ט