קול קורא לפרס גרינשטיין (ארץ ישראל ותולדותיה מסוף המאה הי"ט ואילך)

יוני 23, 2020

 

 

פרס

 

 

את הבקשות יש להגיש עד ליום חמישי, ב’ באב, תש"ף (23.7.2020)

באמצעות המערכת להגשת מלגות

http://scholarships.huji.ac.il