קול קורא לפרסי יד בן-צבי

נובמבר 1, 2020

קול קורא

פרסים לשנת תשפ"א

פרס יצחק בן צבי בחקר ארץ ישראל ויישובה יוענק על פרסום ספר פרי מחקר מקורי בעברית שעניינו תולדות ארץ ישראל ויישובה, שראה אור בשנים תשע"ז-תשפ"א (2017 - 2020)

 

פרס מרדכי איש-שלום יוענק לחוקר בראשית דרכו המחקרית על פרסום ספר ראשון פרי עטו שעניינו תולדות ארץ ישראל, שראה אור בשנים תשע"ז-תשפ"א (2017-2020)

 

פרס ד"ר נתנאל ואריקה לורך יוענק על פרסום ספר מחקרי אקדמי חדש העוסק בהיסטוריה של מדינת ישראל מאז עצמאותה, שראה אור בשנים תשע"ז-תשפ"א (2017 - 2020) /

עדיפות תינתן לספר ביכורים אין להגיש ספר שזכה בפרס אחר |

יש להעביר כל ספר בשישה עותקים למכון לחקר ארץ ישראל ויישובה ביד בן-צבי (הספרים לא יוחזרו לשולחים).

 

לתקנוני הפרסים יש להיכנס לאתר המלגות של יד יצחק בן-צבי: https://www.ybz.org.il/scholarships&awards

להגשת מועמדות יש למלא את הטופס המקוון באתר המלגות של יד יצחק בן-צבי.

את הספרים יש לשלוח למכון לחקר ארץ ישראל ויישובה ביד יצחק בן-צבי, לידי גנית תדהר, ת"ד 7660, ירושלים 9107601.

תאריך אחרון להגשת ספרים: י"ז בטבת תשפ"א (1.1.2021)

הפרסים יוענקו בטקס חגיגי שיתקיים ביד יצחק בן-צבי בירושלים ביום ראשון כ"ט בניסן תשפ"א (11 באפריל 2021). לפרטים: 02-5398873

| ganit@ybz.org.il גנית תדהר מרכזת ועדות השופטים פרסי בן-צבי תשפ"א