קול קורא למלגת פליקס פוזן מהמרכז לחקר האנטישמיות ע"ש וידאל ששון