קול קורא למלגת פוסט דוקטורט במכון לחקר ארץ ישראל ויישובה