קול קורא למלגת דוקטורט במכון לחקר ארץ ישראל ויישובה