קול קורא למלגות מטעם המכון למדעי היהדות תשפ"א

נובמבר 1, 2020
קול קורא למלגות מטעם המכון למדעי היהדות תשפ"א

 

 

המכון למדעי היהדות מודיע על הענקת מלגות לתלמידיו המצטיינים ללימודי התואר השני והשלישי לשנת תשפ"א (2021/2020) מידע על המסמכים הנדרשים והגשת מועמדות באמצעות מערכת להגשת מלגות: https://scholarships.huji.ac.il את הבקשות יש להגיש עד ליום שלישי, ט"ו בכסלו, תשפ"א 1.12.2020 נא להקפיד למלא את הטפס הנכון – תלמידי מוסמך או תלמידי מחקר (דוקטורנטים) לא מיועד למלגאי נשיא או למלגאי מנדל מוסמך

  • qvl_qvr_mlgt_hmkvn_tshp.jpg