קול קורא למלגות ותמיכות משגב ירושלים - חקר יהודי ארצות האסלאם

18 יוני, 2020

קול קורא בעניין מלגות לתלמידים מתקדמים, סיוע במחקרים ובפרסומים של חברי סגל.

את הבקשות המנומקות יש לשלוח עד סוף חודש זה, יוני 2020.