קול קורא להגשת מאמרים לכתב-העת 'מגילות'

21 מאי, 2021

כתב-העת 'מגילות' הוא הבמה העיקרית לפרסום מדעי בעברית בנושאים הנוגעים למגילות מדבר יהודה ולספרות הבית השני לשלוחותיה ולגלגוליה. בהוצאתו לאור שותפים אוניברסיטת חיפה, מרכז אוריון באוניברסיטה העברית בירושלים ומוסד ביאליק. 'מגילות' הוא כתב-עת שפיט הנכלל ברשימת כתבי-העת המוכרים של ות"ת לצורך שיפוי המוסדות בגין פרסומים אקדמיים. 

אנו מזמינים את ציבור החוקרות והחוקרים בתחומים הרלוונטיים להגיש מאמרים מקוריים מפרי עטם. יודגש כי כל מאמר יישלח לשיפוט, וההחלטה הסופית על פרסומו תהיה בכפוף לחוות הדעת של הקריינים והעורכים.  

המועד האחרון להגשת המאמר לשיפוט לקראת פרסום בכרך טז הוא יום שני, כ"ב באלול תשפ"א, 30 באוגוסט 2021. 

הנחיות להגשת המאמרים נא ראו באתר מגילות http://megillot.haifa.ac.il/images/meghillot_-_Hanchayoy_2016.pdf 

את המאמר יש לשלוח לכתובת הדוא"ל: meghillot@univ.haifa.ac.il