קולות קוראים לפרסים ומלגות מטעם המרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות ע"ש וידאל ששון