קולות קוראים למלגות מחקר ופרסים של מרכז נבזלין

מלגות ופרסים של מרכז נבזלין לחקר יהדות רוסיה ומזרח אירופה לשנת 2021 - 2022:

1) מלגת מחקר לתלמידי MA  (מיועד לסטודנטים של כל המוסדות להשכלה גבוה בישראל)

2) מלגת מחקר לדוקטורנטים (מיועד לסטודנטים של כל המוסדות להשכלה גבוה בישראל)

3) מלגת מחקר לפוסט-דוקטורנטים (המענקים מיועדים לפרויקטים שמקדמים בעלי תואר שלישי צעירים בתחום רלוונטי)

4) פרס על עבודת גמר MA ועבודת דוקטורט מצטיינים אשר נכתבו באוניברסיטה העברית בשנתיים האחרונות. 

 

נבזליןנבזליןנבזליןנבזלין

  • nevzlin_pras_2021.jpg
  • nevzlin_grants_2021_ma.jpg
  • nevzlin_grants_2021_postdoc.jpg
  • nevzlin_grants_2021_phd.jpg