הרצאתו של אורן איבלמן בסמינר החוקרים של מרכז אוריון מבוטלת

16 מרץ, 2020

לאור ההנחיות החדשות, הרצאתו של אורן איבלמן בסמינר החוקרים  של מרכז אוריון

שהייתה אמורה להתקיים ביום רביעי, כ"ט  באדר, תש"ף, 25 במרץ 2020 בוטלה ולא תתקיים כמתוכנן.