הפקולטה למדעי הרוח מודיעה בצער על פטירתו של פרופ' יהושע בלאו ז"ל (אמריטוס) ומשתתפת בצער המשפחה

נובמבר 1, 2020