המכון למדעי היהדות משתתף באבלו של ד"ר רוני שויקה

יוני 15, 2020