המכון למדעי היהדות משתתף באבלו של ד"ר רוני שויקה

15 יוני, 2020