סגל מן החוץ

סגל חברי המכון למדעי היהדות מורכב מהסגל האקדמי של חוגי המכון וכן מחברים מחוגים שונים בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית שבחרו להשתייך למכון.