פרס לובין

הפרס מיועד לסטודנטים מצטיינים בתחום מדעי היהדות (תואר שני ודוקטורנטים) תוך מתן עדיפות "ליתומים של חיילי צה"ל, לבני נכים במלחמות ישראל או לילדים של הורים שנפגעו בהגנה על הארץ, במיוחד באזורי הספר והפיתוח למיניהם", וגם לסטודנטים מצטיינים הזקוקים לסיוע (על רקע סוציו-אקונומי) אשר הומלצו ע"י מדור סיוע או יגישו תיעוד המעיד על ההתאמה לקריטריון זה.לא מיועד למלגאי נשיא או מנדל מוסמך.

 

המסמכים הנדרשים:     

טופס בקשה לפרס לובין,     

מכתב פנייה לקרן ,     

קורות חיים,     

מכתב המלצה     

תקציר המחקר,     

גיליון ציונים,     

אישורים רשמיים המעידים על ההתאמה לקריטריונים שצוינו 

 

הגשת מועמדות באמצעות מערכת להגשת מלגות:

http://scholarships.huji.ac.il

תאריך אחרון להגשה: יום ראשון, כ”ז בכסלו, תשפ"א  (13.12.2020)

לובין