פרסי מחקר במדעי היהדות ע"ש שרלוטה ומוריס ורבורג ז"ל

פרסי מחקר במדעי היהדות

ע"ש מוריץ ושרלוטה ורבורג ז"ל

 

המכון למדעי היהדות ע"ש ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל מכריז על פרסי המחקר

ע"ש מוריץ ושרלוטה ורבורג ז"ל במדעי היהדות

לשנת תש"פ (2020/2019)

 

פרסי ורבורג מיועדים לחוקרים ולחוקרות צעירים באוניברסיטה העברית (דוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים) העוסקים במדעי היהדות למקצועותיהם וענפיהם השונים.

יידונו מועמדים בשלב כתיבת עבודת הדוקטורט שתכנית המחקר שלהם אושרה (ולא מאוחר מן השנה החמישית מהרישום לדוקטורט), ויסיימו את העבודה בתוך שנה מיום קבלת הפרס, וכן מועמדים בשלב הפוסט-דוקטורט עד השנה הרביעית לאחר אישור הדוקטורט (מאוקטובר 2015 ואילך) אשר יעסקו בעבודות המחקר באוניברסיטה העברית

 

לזוכים בפרס תוענקנה מלגות אשר תחייבנה אותם לצמצם את היקף תעסוקתם עד לחצי משרה.

 

 

מידע על המסמכים הנדרשים והגשת מועמדות באמצעות מערכת להגשת מלגות

 https://scholarships.huji.ac.il

 

 

נא להקפיד למלא את הטופס הנכון – תלמידי מחקר או תלמידי פוסט-דוקטורט

 

המועד האחרון להגשת הבקשות

יום חמישי, כ"ה באייר תשע"ט (30.5.2019)

 

 

ורבורג