מלגות מטעם המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל

קול קורא מהמכון למדעי היהדות ע"ש ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל

על הענקת מלגות לתלמידיו המצטיינים ללימודי התואר השני והשלישי לשנת תשפ"א (2021/2020)/

מידע על המסמכים הנדרשים והגשת מועמדות באמצעות המערכת להגשת מלגות:

 

  http://scholarships.huji.ac.il

 

מועד אחרון להגשת בקשות: יום שלישי, ט"ו בכסלו, תשפ"א 1.12.2020

 

נא להקפיד למלא את הטפס הנכון – תלמידי מוסמך או תלמידי מחקר (דוקטורנטים)

 

לא מיועד למלגאי נשיא או למלגאי מנדל מוסמך

 

 

מלגה