מלגות מטעם המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל

קול קורא מהמכון למדעי היהדות ע"ש ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל

על הענקת מלגות לתלמידיו המצטיינים ללימודי התואר השני והשלישי לשנת תשע"ט 2018/2019

מידע על המסמכים הנדרשים והגשת מועמדות באמצעות המערכת להגשת מלגות:

 

  http://scholarships.huji.ac.il

 

מועד אחרון להגשת בקשות: יום חמישי, ה' בטבת, תשע"ט (13.12.2018)