פרס ע"ש מרים וחיים גרינשטיין ז"ל

קהל יעד: תלמידי מוסמך או מחקר

מועדי/סדרי הגשת טפסים: יוצא קול קורא בסביבות מרץ מדי שנתיים. 

היוזם:  התלמיד

זכאות: על עבודה מחקרית מורחבת בתחומי המחקר השונים בתולדות ארץ ישראל מסוף המאה הי"ט. הסכום: משתנה. 

לפרטים ולהגשה 

http://scholarships.huji.ac.il

 

פרס